Πολιτικές
Πολιτικές

Πολιτικες

Πολιτικές

Γενικές Πολιτικές

* Ωρα check-in 2:00 μ.μ.

* Ώρα check-out 11:00 π.μ.

* Για παιδιά κάτω των 36 μηνών η διαμονή παρέχεται δωρεάν σε βρεφικό κρεβάτι

* Τα παιδιά ηλικίας 2-12 ετών ισχυουν οι σχετικές χρεώσεις για παιδιά

* Απαγορεύονται τα κατοικίδια ζώα με εξαίρεση τους σκύλους-οδηγούς 

Οι υπηρεσίες του ιαματικού λουτρού δεν είναι διαθέσιμες για παιδιά κάτω των 12 ετών. Τα παιδιά ηλικίας 12-15 ετών που επιθυμούν να κάνουν χρήση του ιαματικού λουτρού πρέπει να συνοδεύονται από ενήλικα που πληρώνει (το ανώτερο δυο παιδιά ανά ενήλικα). Για τη χρήση των θερμικών καμπίνων οι επισκέπτες πρέπει να είναι 16 ετών και άνω.

Privacy and Cookies

Cookie Policy

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on our website.

How can I disable Cookies?

If you want to, you can disable cookies from your browser and delete all cookies that are stored on your computer. You can do this as often you want to.

To find out how to do this for your particular browser you can go to "help" on your browser's menu or you can visit http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html.

Terms & Conditions

1. Terms

By accessing this website, you are agreeing to be bound by our Terms and Conditions of Use, all applicable laws and regulations, and agree that you are responsible for compliance with any applicable local laws. If you do not agree with any of these terms, you are prohibited from using or accessing this site. The materials contained in this website are protected by applicable copyright and trademark law.

2. Use License

Permission is granted to temporarily download one copy of the materials (information or software) on Casale Panayiotis’ web site for personal, non-commercial transitory viewing only. This is the grant of a license, not a transfer of title, and under this license you may not:

modify or copy the materials;

use the materials for any commercial purpose, or for any public display (commercial or non-commercial);

attempt to decompile or reverse engineer any software contained on Casale Panayiotis’ website;

remove any copyright or other proprietary notations from the materials; or

transfer the materials to another person or “mirror” the materials on any other server.

This license shall automatically terminate if you violate any of these restrictions and may be terminated by Casale Panayiotis at any time. Upon terminating your viewing of these materials or upon the termination of this license, you must destroy any downloaded materials in your possession whether in electronic or printed format.

3. Disclaimer

The materials on Casale Panayiotis’ website are provided “as is”. Casale Panayiotis makes no warranties, expressed or implied, and hereby disclaims and negates all other warranties, including without limitation, implied warranties or conditions of merchantability, fitness for a particular purpose, or non-infringement of intellectual property or other violation of rights. Further, Casale Panayiotis does not warrant or make any representations concerning the accuracy, likely results, or reliability of the use of the materials on its website or otherwise relating to such materials or on any sites linked to this site.

4. Limitations

In no event shall Casale Panayiotis or its suppliers be liable for any damages (including, without limitation, damages for loss of data or profit, or due to business interruption) arising out of the use or inability to use the materials on Casale Panayiotis’ website, even if Casale Panayiotis or a Casale Panayiotis-authorised representative has been notified orally or in writing of the possibility of such damage. Because some jurisdictions do not allow limitations on implied warranties, or limitations of liability for consequential or incidental damages, these limitations may not apply to you.

5. Revisions and Errata

The materials appearing on Casale Panayiotis’ website could include technical, typographical or photographic errors. Casale Panayiotis does not warrant that any of the materials on its website are accurate, complete or current. Casale Panayiotis may make changes to the materials contained on its website at any time without notice. Casale Panayiotis does not, however, make any commitment to update the materials.

6. Links

Casale Panayiotis has not reviewed all of the sites linked to its website and is not responsible for the contents of any such linked site. The inclusion of any link does not imply endorsement by Casale Panayiotis of the site. Use of any such linked website is at the user’s own risk.

7. Site Terms of Use Modifications

Casale Panayiotis may revise these terms of use for its website at any time without notice. By using this website you are agreeing to be bound by the then-current version of these Terms and Conditions of Use.

8. Governing Law

Any claim relating to Casale Panayiotis’ website shall be governed by the laws of the U.S. without regard to its conflict of law provisions.

Privacy Policy

Your privacy is very important to us. Accordingly, we have developed this Policy in order for you to understand how we collect, use, communicate and disclose and make use of personal information. The following outlines our privacy policy.

Before or at the time of collecting personal information, we will identify the purposes for which information is being collected.

We will collect and use of personal information solely with the objective of fulfilling those purposes specified by us and for other compatible purposes, unless we obtain the consent of the individual concerned or as required by law.

We will only retain personal information as long as necessary for the fulfilment of those purposes.

We will collect personal information by lawful and fair means and, where appropriate, with the knowledge or consent of the individual concerned.

Personal data should be relevant to the purposes for which it is to be used, and, to the extent necessary for those purposes, should be accurate, complete, and up-to-date.

We will protect personal information by reasonable security safeguards against loss or theft, as well as unauthorised access, disclosure, copying, use or modification.

We will make readily available to customers information about our policies and practices relating to the management of personal information.

We are committed to conducting our business in accordance with these principles in order to ensure that the confidentiality of personal information is protected and maintained.

We use first-party and third-party cookies for analytical purposes and to show you advertising related to your preferences, based on your browsing habits and profile. You can configure or block cookies by clicking on “Cookies settings”. You can also accept all cookies by clicking on “Accept all cookies”. For more information, please consult our Cookie Policy.

Cookies Settings:

Cookies and other similar technologies are an essential part of how our Platform works. The main goal of cookies is to make your browsing experience easier and more efficient and to improve our services and the Platform itself. Likewise, we use cookies to show you targeted advertising when you visit third-party websites and apps. Here, you will find all the information on the cookies we use. Furthermore, you will be able to activate and/or deactivate them according to your preferences, except for any cookies that are strictly necessary for the functioning of the Platform. Keep in mind that blocking certain cookies may affect your experience on the Platform, as well as its functioning. By clicking “Confirm preferences”, the cookies selection you have made will be saved. If you have not selected any options, clicking this button will be the same as blocking all cookies. For more information, please consult our Cookie Policy.

Cookies Settings
Accept all Cookies